Videotutorials


Gestor de l’assistència: G-assist

G-Assist · Característiques bàsiques (2017)

G-assist per professors

G-assist per professors de CCFF LOE

G-assist per tutors amb les novetats 2018/19

G-assist. Assegurament del servei: Guàrdies, absències de professorat i sortides

G-assist. Registre de professorat amb empremta digital G-assist. Reserva d’espais

G-assist. Gestió de conductes contràries a la convivència

G-assist per famílies

Geisoft

GEISoft – Gestió centralitzada d’usuaris. Introducció

Agenda

Notificacions a mòbils

App per a famílies

Accès famílies

ESO. Des de grups a horaris

CCFF LOE. Des de grups a horaris

Programa d’importació de dades. Curs 2018/19

Importació. Passos previs

Importació. Primeres configuracions

Importació. Professors / Grups / Matèries

Importació. Matèries en CCFF LOE

Importació. Franges / Espais / Horaris

Importació. Alumnes / Assignacions a grups

GEISoft. Ús de l’aplicació. Obsolets

Control dels usuaris I (Castellà)

Control dels usuaris II (Castellà)

Control dels usuaris III (Castellà)

Gestor documental: DOCMGR

Gestió d’usuaris des de GEISoft (Castellà)

Operacions bàsiques

Creació de la carpeta de centre

Gestió dels permisos

Enrutament

Accesos directes a carpetes