Control de registre de professorat

De Gwiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Introducció

Per una demanda d'un centre d'ESO i CCFF vam afegir aquest mòdul al projecte i progressivament més centres l'han anat incorporant en el seu dia a dia.

Aquest mòdul permet al professorat registrar la seva hora d'entrada i de sortida. Aquest registre aporta informació tant al professorat de guàrdia (properament) com al cap d'estudis i equip directiu de forma que estiguin assabentats de les absències en cada moment per poder organitzar les classes i les guàrdies que s'hagin de realitzar de forma més eficient.

Com completar els forats de l'horari

Quan es carreguen els horaris des del programa d'horaris, es carreguen només les hores de docència ( i en alguns casos les guàrdies). Si volem utilitzar el mòdul de control de registre de professorat haurem d'afegir altres hores en les que els professors han de ser al centre però no són ni docències , ni guàrdies. Per poder establir aquestes hores de presència al centre el programa ens proporciona 5 elements que podem situar per cada professor en els franges que corresponguin

  • Direcció
  • Coordinacions
  • Atencions
  • Permanències
  • Reunions

Una vegada aquestes hores presencials estiguin posades, el programa ja pot gestionar el registre d'entrada i sortida correctament

Com registrar-se

Per fer el registre d'entrada i de sortida, mentre no estigui habilitada l'opció de fer-ho per empremta digital, s'ha de fer des de la pàgina de login. En aquesta pàgina es veu, a sota del tot dos icones d'unes portes, una per fer el registre dentrada i una altra per fer el registre de sortida. Per fer el registre hem de posar el login, el password, el captcha de la xifra i clicar en la icona corresponent.

Ctrlprof001.png

Si es desitja es pot limitar a que l'accés només es pugui fer des dels ordinadors del centre

Veure la situació actual

Si, amb permisos d'administrador, accedim a "Informes" >> "Control registre professorat" podrem extreure informació dels registres del professorat. per omissió, en clicar sobre aquesta opció se'ns obre l'estat actual del registre marcant en verd o vermell els registres realitzats en les hores assignades o no.

Aquesta pantalla es pot veure en la imatge que tenim a continuació

Crtlprof002.png

Informes

Hem de tenir present que és molta la informació a creaua i un infome d'un periode llarg de temps pot trigar una estona en mostrar-se.
Es preferible treure informes mensulas que no intentar extreure un informe anual

Des de la pàgina principal podem accedir també a la generació dels informes. Podem ...

  • Visualitzar informacions d'altres dies
  • Extreure informes entre dates de tot el professsorat
Ctrlprof003.png
  • Extreure informes més detallats per professor
Ctrlprof004.png